Retro

Mer om Rally

Rally är en motorsport, som går ut på att föraren använder sig utav någon form av transportmedel, för att tävla om vem som kommer fram till mållinjen först. Rally kan utföras på vanliga vägar, men utförs oftast i skog och terräng. Utöver olika transportmedel olika skyddskläder, ofta i form av olika overaller.